בספר על הלן קלר - קיים רובד איורי זוהר בחושך.

מטרתו להדגיש אלמנטים שקשורים לסיפור. תפקידה של האינטרקציה הזו היא להמחיש באופן חווייתי כיצד זה מרגיש להימצא בחשיכה ודממה אך עדיין ״לראות״ בעיני הרוח. האלמנטים הצבועים בצבע זוהר בחושך בולטים למגע ובכך מפעילים גם את חוש המישוש...

hellenglowing1.gif
hellenglowing2.gif
hellenglowing3.gif
Asset 1.png
hellenglowing4.gif
back button.png