אחות של אופיר

ספר אוטוביוגרפי מאויר המספר מנקודת המבט שלי, בתור האחות הבכורה איך זה לגדול עם אופיר, אחותי המיוחדת... 

Ofir's sister

An Illustrated Autobiographic book that tells the story from my point of view, of how it is to grow up with Ofir, my special sister...