wit-perspective-screens.png

לעתים רבות סטודנטים לעיצוב מתקשים למצוא תכני העשרה איכותיים הרלוונטיים ספציפית לחומר הנלמד בכיתה. 

WIT הוא אתר שמציע פתרון חלופי ומודרני למערכות המידע הקיימות של המוסדות האקדמיים לעיצוב בארץ.

המטרה של האתר היא לתת תמיכה לסטודנטים בפרוייקטים לימודיים ובתרגילי הבית במהירות ובקלות.

באתר קיימים סרטוני העשרה במגוון נושאים: תמיכה בלימוד תוכנות, דיסיפלינות לימוד שונות, טוטוריאלים, סרטונים של מאסטרים בתחומם מכל העולם, טכניקות וסגנונות שונים וכדומה.

התכנים לקוחים ממאגרי מידע קיימים ומוכרים בפיקוח מוקפד של סגל המרצים במוסד האקדמי. התכנים נבחרים ע״י המרצים ומותאמים לסילבוס ולמערכת השעות הסמסטריאלית של הסטודנט. 

הלוגו מורכב מ-3 אייקונים של בועות דיבור שיוצרים יחד סמל של משולש - נגן מדיה. הרעיון העומד מאחורי זה הוא שבכל סרטון שיבחר באתר, בין אם כחלק מהקורסים הנלמדים ובין אם בחיפוש חופשי, קיימות במקביל תגובות המרצה על גבי הסרטון ובהתאמה לתכנים שלו. 

ל- WIT שלושה פיצ׳רים עיקריים: My classes, Get inspired, My Teachers. 

My classes -  תכני ההעשרה המומלצים ע״י המרצים של הסטודנט בהתאם לסילבוס ולשלב בו הוא נמצא בסמסטר.  

Get inspired - באמצעות חיפוש חופשי והשלמה אוטומטית, יוכל הסטודנט למצוא תכנים איכותיים להעשרה בכל נושא בו יחפוץ להעמיק.

My Teachers - כאן יוכל הסטודנט לקבל מידע רלוונטי על סגל המרצים שלו בסמסטר כמו למשל מהו תחום ההתמחות, פרוייקטים שנעשו על-ידם, קורסים נוספים שמלמדים ועוד...

wit-main_fitchers

נדגים את אופן השימוש באתר ע״י שני מסעות משתמש.

בראשון, הסטודנטית נכנסת לרשימת צפייה של המרצה ארז בכר המלמד בימי חמישי, מדפדפת בין הסרטונים ועוצרת על הסרטון השלישי כדי לצפות בהערות המרצה.

לאחר מכן היא עוברת לפרופיל המרצה כדי להכיר אותו וללמוד עליו עוד...

במסע השני, המשתמשת עוברת מעמוד הבית לאיזור ההעשרה. באמצעות פיצ׳ר החיפוש היא מוצאת סרטוני העשרה בנושא איור דיגיטלי. היא מדפדפת בין רמות הקושי ובוחרת בסרטון בו היא רוצה לצפות. היא צופה בסרטון בתצוגת מסך מלא כשהערות המרצה מופיעות על גבי הסרטון בזמן שהוא מתנגן. לבסוף היא בוחרת להגיע אל עמוד סגל המרצים שלה בסמסטר הנוכחי.

עיצוב ה-Layout וה-Flow של המסכים בחלוקה לשלושת הפיצ׳רים של האתר

MY CLASSES

GET INSPIRED

my teachers