daily manager app.jpg

 MY DAILY MANAGER - אפליקציית סיוע אישית לניהול יומי עבור האישה הניו-יורקית.

עיצוב האפליקציה בא לתת מענה לכך שכיום ישנו שפע אדיר של אפליקציות ויישומים.

לכל אפליקציה פונקציה אחרת מה שגורם למשתמש לסרבול גדול, חוסר שימוש בכל האפליקציות, ריבוי חלונות, חוסר התמצאות ועוד...

האפליקציה מאגדת בתוכה את כל הפונקציות הנדרשות לניהול הפעילות היומית בצורה חכמה ונוחה ובכך מפחיתה את הצורך בערכות נושא עמוסות. האפליקציה כוללת: זיהוי באמצעות טביעת אצבע, סיוע קולי, ארון וירטואלי שמתממשק ליומן הפעילויות האישי, פרטי ואמצעי תשלום ומידע תזונתי באמצעות צילום של פריט המזון.